Här kan du handla egentillverkade FLERGÅNGSPRYLAR!

Några produkter

Välkommen till Gröna Gläntans Ekobutik!

Ett företag med stor respekt och vördnad för vår miljö. Jag väljer alltid material till de saker jag tillverkar med stor omsorg. Jag jobbar för att vårt framtida samhälle ska genomsyras av återanvändning, återbruk, ekologiska odlingar, mindre sopberg och en vilja att vårda de saker vi köper.